Das Wappen Göteborgs und seine Geschichte

Das Wappen Göteborgs verbindet die Elemente Schwedens mit den Werten Göteborgs. Zum einen findet man imWappen die drei Kronen Schwedens, zum andneren aber auch den Göteborger Löwen, der die Stadt mit seinem Schwert gegen die dänischen und norwegischen Eindringlinge verteidigt.

Göteborgs stadsvapen innehåller bilder från Sveriges stora riksvapen och skall symbolisera att staden är Sveriges värn mot väster. Lejonet är hämtat från Folkungaättens vapen, som på 1600-talet ansågs vara Götalands vapen (därav uttrycket "Göta lejon") och det håller i vapnet för Sverige, tre kronor, och försvarar detta med ett svärd.
Lejonet i Göteborgs vapen är vänt åt heraldisk vänster. Detta berodde från början antagligen på ett rent misstag, men på grund av dess långa tradition har lejonet förblivit i denna position. En vänsterställd figur är symboliskt med flykt, medan en högerställd figur skulle ha varit symboliskt med anfall.
Blasonering: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbaklar av silver, överlagda med ett vänstervänt, gyllene, med sluten krona krönt lejon med svansen kluven och tunga, tänder och klor röda, svingande med högra framtassen ett gyllene svärd och hållande i den vänstra en blå sköld, vari tre gyllene kronor, ordnade två och en.

Stadsvapnets historia
Göteborgs Stad har sedan februari 2002 en enhetlig grafisk profil. Den bygger på det stadsvapen som utformades 1952. Med den nya grafiska profilen kan stadens olika verksamheter samlas kring ett stadsvapen, som såväl den dåvarande kungen Gustav VI Adolf, statsheraldikern och kommunfullmäktige står bakom.
Rikets värn i väster Göteborgs vapen är enastående i sitt slag. Det består av element från det stora riksvapnet. Det ena elementet är "Göta Lejon", riks- eller folkungalejonet, fast försett med ett draget svärd. Det andra elementet är att lejonet bär "Svea Rikes" sköld.
Symboliken i det ligger förstås i att det göteborgska lejonet skulle skydda Sverige mot danskarna som hade förstört alla andra städer som tidigare byggts vid Göta älvs mynning. Göteborg skulle bli en ointaglig fästning, rikets värn i väster, till skydd mot både Halland och Bohuslän som vid den tiden tillhörde Danmark.
Lejonet är heraldikens mest använda symbol. Lejonet står för kraft och smidighet. Det är djurens konung. Lejonet tillskrivs egenskaper som utmärker det framför alla andra djur.

Färgsymbolerna Göteborgs vapen bär färgerna blått, silver-vitt och guld-gult. Färgerna är valda för att förstärka djursymbolens betydelse. Blått står för trofasthet och beständighet. Silver-vitt står för oskuld, renhet, visdom, kyskhet och glädje. Guld-gult står för förstånd, anseende, dygd och höghet.

Förslag om förenklat lejon I mars 1989 blev det åter bråk om Göteborgs lejon. I samband med genomförandet av stadsdelsnämnderna ville man att alla nämnderna i större utsträckning skulle använda sig av den starkt förenklade lejonsymbolen frilagd från vapenskölden. Det lejonet kom till i samband med stadens 350 års jubileum främst för att förenkla tryckningsförfarandet. Till jubileet hade man dessutom låtit prägla ett särskilt jubileumsmärke med just det lejonet.
Ett förslag till grafisk profil presenterades. I förslaget ingick också ett förslag till typsnitt som skulle användas tillsammans med lejonet. Stadsdelsnämnderna och flera andra nämnder använde sig under 1990-talet av detta "nakna" lejon.
Den 28 februari 2002 godkände kommunfulläktige ett grafiskt profilprogram som nu gäller för samtliga nämnder. Den grafiska profilen bygger på stadsvapnet från 1952 och färgerna är anpassade till statsheraldikerns rekommendationer